Všeobecné podmínky a stornopoplatky

Všeobecné podmínky jsou platné pro hotel Starý mlýn v Železném Brodě. Host je povinen řídit se platným ubytovacím řádem umístěným na pokoji.


V interiérech platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.


Zvířata nejsou povolena.


Sportovní a společenská místnost k dispozici jen po přezutí - je nutná čistá / domácí obuv.


Nástup na ubytování možný po 14h, po dohodě možno i dříve.


Ukončení pobytu nejpozději do 11h, v letní sezóně, červenci a srpnu, nejpozději do 10h.


Je také možné uhradit celou částku najednou - převodem na uvedený bankovní účet - předem.


Celá částka však musí být připsána na bankovní účet ještě před nástupem na ubytování.

Objednávka - rezervace ubytování

Potvrzením rezervace ze strany hotelu je uzavřena dohoda o ubytování.


K zajištění rezervace delšího pobytu, skupinového pobytu nebo rezervaci v nejžádanějších termínech například prodloužené víkendy, Skleněné městečko, nebo v období července a srpna je nutné uhradit zálohu předem na bankovní účet, nebo poštovní poukázkou na adresu majitele. Po připsání zálohy na účet obdržíte potvrzení o přijetí platby. Doplatek celé částky za ubytování v hotovosti při příjezdu.


Storno ubytování - zrušení rezervace

V případě náhlých změn, nemoci či jiných komplikací znemožňující zákazníkovi pobyt v hotelu je nutné rezervaci zrušit. Zrušení rezervace musí mít písemnou formu, e-mailem nebo doporučeným dopisem na adresu majitele hotelu.


Výše stornopoplatků

více než 30 dní před termínem nástupu

bez stornopoplatků


30 - 15 dní před termínem nástupu

50% ceny pobytu


méně než 15 dní před termínem nástupu

100% ceny pobytu


Související odkazy

Ubytovací řád