Všeobecné podmínky a stornopoplatky

Všeobecné podmínky jsou platné pro hotel Starý mlýn v Železném Brodě. Host je povinen řídit se platným ubytovacím řádem umístěným na pokoji.


V interiérech platí přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně. Zvířata nejsou povolena.


Objednávka - rezervace ubytování

Potvrzením rezervace ze strany hotelu je uzavřena dohoda o ubytování.


K zajištění rezervace delšího pobytu, skupinového pobytu nebo rezervaci v nejžádanějších termínech například prodloužené víkendy, Skleněné městečko, nebo v období července a srpna je nutné uhradit zálohu předem na bankovní účet, nebo poštovní poukázkou na adresu majitele. Po připsání zálohy na účet obdržíte potvrzení o přijetí platby. Doplatek celé částky za ubytování v hotovosti při příjezdu hned 1. den.


Storno ubytování - zrušení rezervace

V případě náhlých změn, nemoci či jiných komplikací znemožňující zákazníkovi pobyt v hotelu je nutné rezervaci zrušit. Zrušení rezervace musí mít písemnou formu, e-mailem nebo doporučeným dopisem na adresu majitele hotelu.


Výše stornopoplatků

více než 30 dní před termínem nástupu

bez stornopoplatků


méně než 30 dní před termínem nástupu

100% ceny pobytu